In the news

Find below the press release about the Dartbac project. Feel free to leave a comment or contact us.
November 24, 2020
Persbericht (NL)

Download Persbericht PDF Een interdisciplinair internationaal consortium onder leiding van MUMC+ onderzoeker dr. Chris Arts gaat de komende 6 jaar onderzoek doen naar nieuwe technologische oplossingen voor het explosief toenemende probleem van antimicrobiële resistentie (AMR). Het onderzoek richt zich op maatschappelijk bewustwording van AMR en op de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele antibiotica, door toepassing […]

Read More
November 24, 2020
Press Release (EN)

Download Press Release PDF An international interdisciplinary consortium led by MUMC+ researcher dr. inter Chris Arts will spend the next 6 years researching new technological solutions to the explosively growing problem of antimicrobial resistance (AMR). The research focuses on social awareness of AMR and on the development of alternatives to traditional antibiotics, through the use […]

Read More
The DARTBAC project will prepare the Netherlands for the time when antibiotics are much less effective in the prevention and eradication of infection due to AntiMicrobial Resistance (AMR)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram